med1 02

Co to gen / bia艂ko zrobi膰?

- naprawa base-wyci臋cie, formacja miejsce ap

- wewn臋trzna apoptozy w odpowiedzi na sygnalizacj臋 odpowiedzi na uszkodzenie DNA

- par zasad niedopasowanie pirymidyno-specyficzna aktywno艣膰 DNA N glikozylaza

- Odpowied藕 na promieniowanie

- satelita wi膮zania DNA

Wykres generowany 14 grudnia 2014 r na podstawie danych z PubMed stosuj膮c kryteria.

Najed藕 warunk贸w dla bardziej szczeg贸艂owo; wiele wskazuje odno艣niki, kt贸re mo偶na klikn膮膰 na dedykowanych stron na ten temat.

 • epigenetyka
 • Bia艂ko p53
 • Rak prostaty
 • Rak p艂uc
 • Niezgodno艣膰 parach
 • rtPCR
 • metylacji DNA
 • Rak gruczo艂owy
 • Jednoniciowej konformacji Polimorfizm
 • Reakcja 艂a艅cuchowa polimerazy
 • Niestabilno艣膰 mikrosatelitarny
 • Bia艂ka j膮drowe
 • fenotyp
 • glikozylazy DNA
 • RNA
 • mutacji zmiany ramki odczytu
 • rak DNA
 • Endodeoxyribonucleases
 • MutS homolog 2 Protein
 • Rak jelita grubego
 • Polimorfizm pojedynczego nukleotydu
 • chromosom 3
 • Naprawa DNA
 • Chromosomowe Proteina, dla histon贸w
 • Protoonkogenu Bia艂ka
 • Mutacja
 • Sekwencja baza
 • nowotworowe Bia艂ka
 • Transkrypcja
 • Adapter transdukcji sygna艂u Bia艂ka
 • Bia艂ka wi膮偶膮ce DNA
 • Immunohistochemia
 • CpG-metylo-2-Binding Protein
 • Analiza DNA mutacyjna
 • Genetyczne predyspozycje
 • Regiony promotora
 • Wyspy CpG
 • histony
 • Bia艂ka no艣nikowe
 • Cancer Gene Expression rozporz膮dzenie

Zakres obejmuje mutacje i nieprawid艂ow膮 ekspresj膮 bia艂ka.

Uwaga: lista nie jest wyczerpuj膮ca. Ilo艣膰 dokument贸w s膮 oparte na przeszukiwaniu PubMed (kliknij na tytu艂 tematu do arbitralnych kryteri贸w).

Med1 02MBD4

OMIM, Johns Hopkins University

Odwo艂uje artyku艂 skupia si臋 na relacji pomi臋dzy fenotypem a genotypem.

Med1 02MBD4

Mi臋dzynarodowy Cancer Genome Consortium.

Podsumowanie genie i mutacje w rodzaju raka z ICGC

Med1 02MBD4

Cancer Genome Anatomy Project NCI

Med1 02MBD4

COSMIC, Sanger Institute

Mutacja somatyczna informacji i zwi膮zanych z nimi szczeg贸艂贸w

Med1 02MBD4

Przeszuka膰 baz臋 Epigenomics i wy艣wietli膰 odpowiednie tory genowych pr贸bek.

Najnowsze publikacje: MBD4 (rak zwi膮zane)

Med1 podjednostki kompleksu receptora mediatora regulacji metabolizmu energii j膮drowej, regeneracji w膮troby i raka w膮troby.

RNA wzmacniaj膮ce udzia艂 w p臋tli receptora androgenowego nap臋dzane selektywnie zwi臋ksza aktywacj臋 genu.

METODY: Genotypowali艣my polimorfizmu MBD4 Glu346Lys w 146 przypadk贸w raka szyjki macicy i 320 os贸b zdrowych kobiet z wykorzystaniem reakcji 艂a艅cuchowej polimerazy w oparciu fragment贸w restrykcyjnych metod polimorfizmu d艂ugo艣ci. Bezwarunkowy analizy regresji logistycznej do oszacowania powi膮zanie pomi臋dzy genotypem a ryzykiem raka szyjki macicy.

WYNIKI: Zaobserwowano znaczne zmniejszenie ryzyka raka szyjki macicy zwi膮zanego z heterozygotyczn膮 Lys / Glu genotypu [iloraz szans (OR], 0,60, 95% przedzia艂 ufno艣ci [CI] 0.36-0.9, p = 0,046) oraz homozygotyczny Glu / Glu (genotyp OR, 0,52, 95% CI: 0.30-0.89; p = 0,018), w por贸wnaniu z homozygot Lys / Lys. Ponadto, zmniejszenie ryzyka raka macicy bardziej dominuj膮ca u m艂odszych pacjentach lub osobnikach brodawczaka dodatnie ludzkie posiadaj膮cych genotypy Glu / Glu (lub 0,33, 95% CI, 0.14-0.78, p = 0,011, i OR, 0,27, 95% CI 0.09-0.75, P = 0,013, odpowiednio).

WNIOSKI: Polimorfizm MBD4 kodon 346 mo偶e odgrywa膰 rol臋 w leczeniu raka szyjki macicy podatno艣ci w populacji chi艅skiej. Potrzebne s膮 dalsze powi臋kszenie kliniczno-kontrolne i badania funkcjonalne, aby potwierdzi膰 te ustalenia.

Cross-talk mi臋dzy HER2 i MED1 reguluje tamoksyfenem odporno艣膰 ludzkich kom贸rek raka piersi.

Epigenetyczne regulacja 1,25-dihydroksywitaminy D3, 24-hydroksylazy (CYP24A1) w kom贸rkach raka jelita grubego.


Med 1 # 038; Med 2 formach - ulga 呕膮danie koszt贸w leczenia

Mo偶esz ulg臋 podatkow膮 z tytu艂u koszt贸w okre艣lonych koszt贸w medycznych. Jednak nie mo偶e twierdzi膰, ulgi podatkowe za koszty leczenia, kt贸re b臋d膮 refundowane przez ubezpieczenie zdrowotne, wszelkie roszczenia, kt贸re b臋d膮 przedmiotem rekompensaty lub rutynowych kontroli stomatologicznej.

Roszczenie o ulgi podatkowe musz膮 by膰 wykonane w ci膮gu 4 lat od ko艅ca roku podatkowego, kt贸rego dotyczy roszczenie.

Ulga podatkowa jest r贸wnie偶 dost臋pna za nieprzestrzeganie rutynowej stomatologicznej (na przyk艂ad leczenia kana艂owego) oraz okulistyczny (np chirurgii laserowej oka) piel臋gnacja. Przychody wyda艂 wytyczne w sprawie ulg podatkowych dla leczenia stomatologicznego otrzymanej w chirurgii dentyst贸w.

Wystarczy wype艂ni膰 Med 1 formularz dla koszt贸w leczenia i Med 2 Formularz do koszt贸w dentystycznych, kt贸re mo偶na znale藕膰 w naszym Centrum pobierania. Wype艂nij formularz i wys艂a膰 do przychod贸w. Wp艂ywy musz膮 by膰 przechowywane przez okres 6 lat, ale nie musz膮 by膰 wysy艂ane z roszczenia.

Med1 02

Brexit i PKBR (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) b臋dzie mie膰 znacz膮ce konsekwencje dla Wielkiej Brytanii i irlandzkich firm, ale jaki wp艂yw b臋d膮 one mia艂y na specjalnie personelu p艂ac?