Rodzaje Credit Score i wersje

wyniki kredytowe s膮 wykorzystywane przez wi臋kszo艣膰 kredytodawc贸w i dostawc贸w kart kredytowych w celu oceny zdolno艣ci kredytowej os贸b ubiegaj膮cych si臋 o kredyt, aby ustali膰, czy kredyt powinien zosta膰 przed艂u偶ony do nich, a je艣li tak, to na jakim stopy procentowej. Wy偶sze wyniki kredytowych zazwyczaj skutkowa膰 ni偶szymi stopami procentowymi dla kredytobiorcy, w lepszych warunkach. Wszystkie wyniki kredytowe s膮 oparte na analizie statystycznej danych, a wi臋kszo艣膰 ocen臋 kredytow膮 wykorzysta膰 dane w raportach kredytowych, kt贸re zosta艂y opracowane przez 3 g艂贸wnych agencji kredytowych sprawozdawczo艣ci. Inne 藕r贸d艂a informacji mog膮 obejmowa膰 histori臋 p艂atno艣ci na cele mieszkalne, u偶yteczno艣ci publicznej i innych powtarzaj膮cych si臋 regularnie rachunki.

Kredytodawcy wyboru kredytu, kt贸re chc膮 u偶ywa膰, a istniej膮 2 g艂贸wne czynniki, kt贸re determinuj膮 ich wyb贸r: koszt i warto艣膰 predykcyjn膮 wyniku kredytowego, zw艂aszcza w odniesieniu do prawdopodobie艅stwa, 偶e 鈥嬧媖redytobiorca b臋dzie domy艣lnie. Podstawowym kredytowej stosowane przez wi臋kszo艣膰 kredytodawc贸w jest ocena kredytowa Fico, poniewa偶 jest uwa偶any za najlepszy w przewidywaniu przysz艂ej zdolno艣ci kredytowej. Inni dostawcy ocen臋 kredytow膮 oferuj膮 ni偶sze stawki dla kredytodawc贸w lub u偶y膰 innych informacji do oceny kredytobiorc贸w, kt贸rzy nie maj膮 zbyt wiele o historii kredytowej. G艂贸wnym konkurencja na wynik Fico jest VantageScore, kt贸ry zosta艂 opracowany przez 3 g艂贸wnych agencji kredytowych sprawozdawczo艣ci - TransUnion, Experian, Equifax i - kt贸rzy r贸wnie偶 poda膰 dane do obliczenia wynik Fico.

Podstawowym celem ocen臋 kredytow膮 jest przewidzie膰 przysz艂膮 zdolno艣膰 kredytow膮 patrz膮c przesz艂o艣ci kredytowej, przy za艂o偶eniu, 偶e przesz艂o艣膰 jest dobrym prognostykiem na przysz艂o艣膰, wi臋c g艂贸wne ocen臋 kredytow膮 u偶ywa膰 tego samego typu informacji, w szczeg贸lno艣ci: histori臋 p艂atno艣ci, ilo艣膰 d艂ugu, d艂ugo艣膰 historii kredytowej, ca艂kowita kredyt dost臋pny dla kredytobiorcy, kwota kredytu, 偶e kredytobiorca niedawno uzyskane, i ile razy, 偶e kredytobiorca niedawno poszukiwanych punkt贸w, dalej zapyta艅 kredytowych. ocen臋 kredytow膮 r贸偶ni膮 ile waga daj膮 do ka偶dego czynnika.

Jak zdobywa kredytowe s膮 wykorzystywane i jak przewidzie膰 przysz艂膮 zdolno艣膰 kredytow膮 jest szczeg贸艂owo w ocen臋 kredytow膮. W tym artykule opisano r贸偶ne rodzaje g艂贸wnych punkt贸w kredytowych wydanych przez r贸偶ne firmy, a niekt贸re z ich wersjami i jak r贸偶ni膮 si臋 one. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e wiele szczeg贸艂贸w tych punkt贸w kredytowych b臋dzie stale si臋 zmieniaj膮, ale b臋d膮 one w dalszym ci膮gu opiera膰 si臋 na tej samej podstawowej informacji, poniewa偶 opiera si臋 na rozs膮dku, w du偶ym stopniu. R贸wnie偶 niekt贸re nominalne wyniki by艂y oparte na powa偶nej algorytmu punktacji kredytowej, zwykle Fico, ale by艂y sprzedawane pod r贸偶nymi nazwami jako pr贸ba odr贸偶nienia si臋 na rynku. Na przyk艂ad, Experian stosowany algorytm Fico na obliczanie wynik Beacon, i TransUnion stosowany r贸wnie偶 algorytm Fico na obliczanie wynik Emperica. Oba te wyniki mia艂y nieco inne zakresy, nie mia艂 偶adnych realnych korzy艣ci w por贸wnaniu z wynikiem Fico, na kt贸rych zosta艂y one oparte, i nie jest u偶ywany przez tych agencji kredytowych sprawozdawczo艣ci wi臋cej.

Jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowanadal s膮 wykorzystywane tylko klasyczny Fico i VantageScore. VantageScore jest w wersji 3 w 2015 roku i ma ten sam zakres jako wynik Fico: 300 - 850. Najnowsz膮 wersj臋 Fico jest FICO 9, ale klasyczna FICO jest nadal powszechnie stosowany, zw艂aszcza, 偶e 鈥嬧婩annie Mae i Freddie Mac to wymagane.

Chocia偶 istniej膮 niezliczone sposoby obliczania ocen臋 kredytow膮, najwa偶niejsze-wa偶ne, poniewa偶 wi臋kszo艣膰 podmiot贸w udzielaj膮cych kredytowe wykorzystuj膮 te wyniki-oblicza si臋 przy zastosowaniu oprogramowania Fico, wcze艣niej o nazwie Fair Isaac Corporation, (NYSE:FIC), Zwany Klasyczny wynik FICO kredyt, kt贸ry by艂 w u偶yciu od 1989 roku Chocia偶 Fico opracowa艂a nowszych modeli scoringowych, klasyczny FICO jest nadal najcz臋艣ciej u偶ywanym wynik w bran偶y kredytowej. Twoje wyniki Fico s膮 oparte jedynie na informacji kredytowej w raporcie kredytowym i te informacje s膮 zbierane z r贸偶nych 藕r贸de艂, ale przede wszystkim z kredytodawc贸w, kt贸rzy po偶yczaj膮 pieni膮dze lub udzielenia kredytu do was, takich jak kart kredytowych i bank贸w. 3 g艂贸wne repozytoria informacji s膮 agencji kredytowych sprawozdawczo艣ci (agencje ratingowe ) TransUnion, Experian (LON:EXPN), i Equifax (NYSE:EFX). Ka偶dy CRA posiada r贸wnie偶 w艂asn膮 nazw臋 wynik FICO klasyczna i wsp贸艂pracowali w celu utworzenia nowego modelu o nazwie VantageScore punktacji.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e agencji kredytowych sprawozdawczo艣ci obliczy膰 swoj膮 zdolno艣膰 kredytow膮 w oparciu o informacje zawarte w ich aktach-FICO Corporation dostarcza tylko algorytm do obliczania punkt贸w.

Korzystanie z raport贸w kredytowych i ich pochodnych ocen臋 kredytow膮, jednak wyliczone, opiera si臋 na prostej zasadzie-tej przesz艂o艣ci i pr膮d kredytowej jest predykcyjna przysz艂ej zdolno艣ci kredytowej.

Wynik FICO nie jest doskona艂y na pomiar zdolno艣ci kredytowej lub przewidywania przysz艂ych zachowa艅 kredytowej, poniewa偶 nie mo偶e by膰 kiedykolwiek zmierzy膰 precyzyjnie, ale poniewa偶 wi臋kszo艣膰 kredytodawc贸w u偶ywa膰 wynik Fico, zwi臋ksza jej znaczenie zar贸wno przy okre艣laniu, czy dostaniesz kredyt, czy nie, i ile trzeba b臋dzie zap艂aci膰 za to. Wynik FICO waha si臋 od 300 do 850, wy偶sze wyniki wskazuj膮 na wi臋ksz膮 zdolno艣膰 kredytow膮. 艢redni wynik FICO w Stanach Zjednoczonych jest 723. 3 g艂贸wne agencje sprawozdawczo艣ci kredytowej wszystkich emisji Fico ocen臋 w oparciu o informacje zawarte w ich aktach kredytowych.

Poniewa偶 wynik FICO z ka偶dej agencji kredytowych sprawozdawczo艣ci oparty jest na danych w艂asnych plik贸w, a poniewa偶 te pliki maj膮 nieco inny w nich informacje na temat ka偶dej osoby, wynik FICO b臋d膮 r贸wnie偶 r贸偶ni膮 si臋 od 3 agencje, dlatego wielu kredytodawc贸w dosta膰 2 lub 3 wyniki. Je艣li kredytodawca dostaje 2 wyniki, na og贸艂 ni偶sz膮 zostan膮 wykorzystane w celu ustalenia, czy da膰 konsumentowi kredytu lub, co stopa procentowa b臋dzie 艂adowa膰. Kiedy 3 wyniki uzyskuje si臋, u偶ywany jest zazwyczaj w 艣rodku wynik.

Aby doda膰 do pomieszania r贸偶nych punkt贸w kredytowych, wielu kredytodawc贸w u偶ywa膰 starszych wersji wynik Fico. Ponadto, istniej膮 szczeg贸lne rodzaje Fico punktacji dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w kredyt贸w, w tym auto Fico wynik, wynik hipotecznego, kredytu ratalnego wynik, wynik ubezpiecze艅 i osobistego wynik finansowy. Konkretne wyniki r贸偶ni膮 si臋 przede wszystkim w stosunku do masy, 偶e oni przypisa膰 do r贸偶nych czynnik贸w ratingowych w pliku kredytowej. Na przyk艂ad osobisty wynik finansowy wa偶y korzystania przez konsumenta z firm finansowych w wi臋kszym stopniu. Og贸lnie rzecz bior膮c, te wyniki b臋d膮 zazwyczaj w ci膮gu 20 punkt贸w wy偶sze lub ni偶sze, generycznego FICO, 偶e konsumenci zazwyczaj otrzymuj膮.

Wed艂ug Fico Corporation, 录 wszystkich doros艂ych w Stanach Zjednoczonych-oko艂o 50000000 os贸b, albo brak raportu kredytowego lub maj膮 niewystarczaj膮ce informacje w swoich raportach kredytowych, aby ustali膰 wiarygodn膮 ocen臋 kredytow膮. Osoby te nale偶膮 imigrant贸w, m艂odych doros艂ych, 艣wie偶o rozwiedzionych lub owdowia艂ych i grup etnicznych, kt贸re zazwyczaj nie korzystaj膮 z kredytu.

Aby lepiej oceni膰 zdolno艣膰 kredytow膮 tych os贸b, FICO d膮偶y艂a dodatkowych informacji ze 藕r贸de艂 innych ni偶 raport贸w kredytowych w celu obliczenia bardziej wiarygodn膮 ocen臋. Poniewa偶 ten wynik jest na podstawie r贸偶nych 藕r贸de艂 informacji i obliczane w r贸偶ny spos贸b, 偶e ma now膮 nazw臋-wynik Fico ekspansji.

Wynik FICO Expansion Ryzyko 艣rodki konsument na podstawie danych kredytowych poza raport贸w kredytowych, takich jak: Zapisy wp艂acie na konto:, Pay Day zarabiaj膮 po偶yczki, i zakup wydajno艣膰 plan p艂atno艣ci. Wynik FICO Expansion pr贸buje zmierzy膰 prawdopodobie艅stwo, 偶e konsument b臋dzie sta膰 powa偶nie przest臋pca (wi臋cej ni偶 90 dni przeterminowania) w swoich p艂atno艣ci, na okres do 24 miesi臋cy po strzeleniu. Podobnie jak klasyczny wynik FICO ekspansja zdoby膰 waha si臋 od 300 - 850, o wy偶szej warto艣ci wskazuj膮 na wi臋ksz膮 kredytowej.

Fair Isaac Us艂ugi kredytowe jest sp贸艂k膮 zale偶n膮 FICO Corporation, kt贸ra organizuje te informacje w plikach konsumenckich; tworzy raporty i wyniki ryzyka dla klient贸w biznesowych; i rozstrzyga spory konsumenckie. Nowe wyniki b臋d膮 dost臋pne poprzez myFICO.com. Zadzwo艅 1-866-838-3427 uzyska膰 odpowiedzi na wszelkie pytania.

FICO wprowadzi艂a now膮 zdolno艣膰 kredytow膮 w 2009 roku, zwany FICO 8, co daje wi臋ksz膮 wag臋 do ujemnego salda kart kredytowych, kt贸re s膮 blisko limitu kredytowego, ale ignoruje tak zwane Rachunki kolekcja uci膮偶liwo艣ci gdy pierwotne saldo jest mniejsze ni偶 100 $, takich jak grzywny bibliotecznych. Leczenie zaleg艂ych p艂atno艣ci zostanie zmieniona r贸wnie偶: pojedyncze p贸藕ne p艂atno艣ci b臋d膮 mie膰 mniejszy negatywny wp艂yw ni偶 dotychczas, ale negatywny wp艂yw liczniejszych zaleg艂ych p艂atno艣ci b臋dzie wi臋kszy ni偶 w poprzednich punkt贸w. Inne zmiany: 8 FICO

 • powa偶ne zdarzenie kredytowe, takie jak odzyskanie lub charge-off, nie obni偶y wynik jak poprzednio, je艣li nadal jeste艣 obecny na innych rachunkach kredytowych
 • bardziej pozytywny wa偶enie za posiadanie obu kont obrotowych i raty
 • wi臋kszy negatywny waga dla mniej aktywnych rachunk贸w otwartych

Pocz膮wszy od jesieni 2014 r FICO zmienia spos贸b wynik FICO jest obliczana na podstawie niezap艂aconych rachunk贸w medycznych i op贸藕nie艅 w p艂atno艣ciach, kt贸re p贸藕niej zosta艂y zap艂acone lub rozliczone. Niezap艂acone rachunki medyczne, kt贸re stanowi膮 ponad po艂ow臋 d艂ug贸w konsumenckich, kt贸re s膮 w zbiorach, b臋d膮 mia艂y mniejszy wp艂yw na zdolno艣膰 kredytow膮 ni偶 zrobili wcze艣niej. Wcze艣niej zaleg艂ych p艂atno艣ci mia艂y negatywny wp艂yw na zdolno艣膰 kredytow膮, czy zosta艂y zap艂acone czy nie, chocia偶 niezap艂acone rachunki poni偶ej 100 $ nie policzono. Wi臋c ludzie z median膮 not膮 711, kt贸ry mia艂 rachunki, kt贸re zosta艂y zap艂acone z op贸藕nieniem lub zosta艂y rozliczone mo偶e otrzyma膰 ocen臋 25 punkt贸w wy偶szy ramach nowego algorytmu punktacji. Jednak偶e, je艣li rachunki medyczne s膮 ostatecznie zap艂acona lub rozliczone, a nast臋pnie Fico wyniki mog膮 znacz膮co wzrosn膮膰. VantageScore ignoruje r贸wnie偶 rachunki, 偶e wszed艂 do kolekcji, je艣li zosta艂y one ostatecznie zap艂acone lub rozliczone. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e nie ka偶dy kredytodawca wykorzystuje najnowsze wyniki. Wielu kredytodawc贸w nadal u偶ywa膰 starszych wyniki, zw艂aszcza, 偶e 鈥嬧媧ar贸wno Freddie Mac i Fannie Mae s膮 nadal przy u偶yciu starych metod scoringowych w celu ustalenia, czy b臋d膮 one akceptowa膰 kredyt贸w hipotecznych z kredytodawc贸w.

Nota historyczna: Jak dzia艂a NextGen FICO R贸偶ni膮 si臋 od klasycznego Fico?

Wynik NextGen Fico by艂 inny wynik opracowany przez FICO przed FICO 8, ale zosta艂 zast膮piony FICO 8 i 9. NextGen FICO 2,0 waha艂y si臋 od 150 do 950 i og贸lnie da艂a wy偶szy wynik dla wielu ludzi,:

 • nie bior膮c pod uwag臋 pozycji poboru mniej ni偶 100 $, takie jak niezap艂aconych bilet贸w parkingowych lub grzywny bibliotecznych, na przyk艂ad;
 • przez nie licz膮c rachunk贸w w firmach finansowych jak negatywnej pozycji;
 • poprzez wyd艂u偶enie okresu, w kt贸rym wiele zapyta艅 o kredyty samochodowe i hipoteczne traktowane s膮 jako 1 dochodzenia od 14 dni do 45 dni;
 • dziel膮c konsument贸w na 18 grup zamiast 10 w klasycznych Fico, kt贸ry waha si臋 od tych, kt贸rzy og艂osi艂 upad艂o艣膰 do tych, kt贸rzy nigdy nie s膮 p贸藕no na p艂atno艣ci. Mo偶na przypuszcza膰, 偶e wi臋cej grup pozwala na lepsz膮 klasyfikacj臋 ryzyka kredytowego.
 • I daj膮c wi臋ksz膮 wag臋 do nowszych plik贸w kredytowych. Na przyk艂ad, nowy plik kredytowej mniej ni偶 6 miesi臋cy nie jest uwa偶ane w klasycznym Fico, natomiast model NextGen uwa偶a dowolny plik kredytowej ponad 3 miesi臋cy. Na przyk艂ad, je艣li otworzysz sw贸j 1st rachunku karty kredytowej, i nie masz 偶adnych innych kont, to konto nie ma wp艂ywu na wynik Fico przez co najmniej 6 miesi臋cy, poniewa偶 nie wystarczy informacja jest obecny w pliku kredytowej niezawodnego wynik Fico. NextGen Fico b臋dzie zawiera膰 informacje po 3 miesi膮cach. Jednak, gdy plik kredytowa zosta艂a ustanowiona na czas niezb臋dny, to wszystkie nowe konta, kt贸re s膮 otwierane b臋d膮 mia艂y bezpo艣redni wp艂yw na sw贸j wynik. Na przyk艂ad, je艣li mia艂 kart臋 kredytow膮 przez co najmniej 6 miesi臋cy, a otworzysz kolejn膮 lini臋 kredytow膮, to nowa linia kredytowa b臋dzie mia艂a bezpo艣redni wp艂yw zar贸wno na swojej Fico i NextGen Fico punktacji.

57% konsument贸w wy偶szy wynik NextGen ni偶 klasyczna FICO, reszta ma ni偶sz膮 punktacj臋.

FICO k艂adzie r贸wnie偶 r贸偶nych ludzi w r贸偶nych grupach zwanych karty wynik贸w, kt贸ra grupa ludzi w zale偶no艣ci od ich zdolno艣ci kredytowej. Odbywa si臋 to dlatego, 偶e samo zachowanie mo偶e by膰 traktowane w r贸偶ny spos贸b lub nacina膰 r贸偶nie w zale偶no艣ci od karty wynik贸w, kt贸re konsument jest. Tak wi臋c, otwieraj膮c kilka linii kredytowych w kr贸tkim czasie b臋dzie postrzegane jako znacznie wi臋ksze ryzyko dla kogo艣 w niskim Scorecard w por贸wnaniu do kogo艣 w najwy偶szych kart wynik贸w. Wynik FICO wykorzystywane przez wi臋kszo艣膰 kredytodawc贸w ma 10 kart wynik贸w, z 2 z kart wynik贸w dla os贸b z istotnych problem贸w kredytowych. FICO 8 posiada 12 kart wynik贸w, 4 przypisanych do os贸b z istotnych problem贸w kredytowych; Fico 9 wykorzystuje 13 tablice wska藕nik贸w.

Nowe wyniki kredytu nie w oparciu o pliki kredytowe: FICO XD i CreditVision link

Og贸lnie, po偶yczki dla os贸b mniej zdolno艣ci kredytowej jest bardziej op艂acalne, poniewa偶 wy偶sze stopy procentowe i inne op艂aty mo偶na 艂adowa膰, kt贸ry bardziej ni偶 nadrabia wszelkie odpisy. Fico, w po艂膮czeniu z Equifax, opracowa艂 nowy wynik, zwany FICO XD, kt贸ra korzysta z informacji na rachunkach telefon贸w kom贸rkowych i telewizji kablowej 艣wiadczonych przez Equifax i ewidencji nieruchomo艣ci i innych danych publicznych 艣wiadczonych przez Risk Solutions LexisNexis. Kolejny wynik opracowany przez TransUnion, zwany CreditVision link, opiera si臋 na danych pochodz膮cych z wyp艂aty po偶yczki, sprawdzenie historii konta, cz臋stotliwo艣膰 zmian adres domowy, a tak偶e wielko艣膰 miesi臋cznych p艂atno艣ci i czy p艂atno艣ci s膮 wzrasta lub maleje, podczas gdy po偶yczka jest znakomita. Zakres kredytowej zar贸wno dla Score XD Fico i CreditVision link b臋dzie taka sama, jak w przypadku wynik Fico, 300 do 850, przy czym wy偶sze wyniki wskazuj膮ce na lepsze ryzyka kredytowego. Od pa藕dziernika 2015 r XD Wynik FICO jest nadal badany przez kredytodawc贸w, ale ma by膰 szerzej dost臋pne w roku 2016. Gdy jest on dost臋pny, konsumenci mog膮 uzyska膰 bezp艂atn膮 kopi臋 FICO XD z obu Equifax lub LexisNexis, ale Fico nie zdecydowa艂, czy to FICO XD wyniki w swoim otwartym programem, kt贸ry umo偶liwia dost臋pu kredytodawc贸w, takich jak Obejrzyj lub American Express, aby da膰 bezp艂atne wyniki Fico do swoich konsument贸w. Konsumenci, kt贸rzy zdoby艂 bramk臋 z CreditVision link b臋dzie w stanie uzyska膰 wynik jako cz臋艣膰 swojego raportu kredytowego TransUnion.

Nowy system punktacji kredytowej, zwany VantageScore, zosta艂 opracowany przez Equifax, Experian i TransUnion, teraz w jego 3-cim rewizji. VantageScore jest reklamowany zapewni膰 bardziej sp贸jny system punktacji wierzycielom, daj膮c kredytodawcom alternatyw臋 wyniku FICO. Nadal b臋d膮 jakie艣 r贸偶nice mi臋dzy wynikami z 3 agencji, poniewa偶 ka偶da agencja kredytowa ma nieco inne dane w swoich plik贸w na ka偶dej osoby, ale metody stosowane do obliczania wynik b臋dzie teraz taka sama dla wszystkich 3 agencji.

VantageScore 3.0 nie liczy膰 p艂atnych zbiory i wygl膮da dalej wstecz w historii, z powrotem do 24 miesi臋cy zamiast 6 miesi臋cy uznawanych przez Fico, gdzie co najmniej 1 konto musia艂y by膰 aktualizowane w ci膮gu ostatnich 6 miesi臋cy. Opr贸cz historii p艂atno艣ci z kredytodawcami, VantageScore 3.0 wykorzystuje tak偶e histori臋 p艂atno艣ci za czynsz, media i rachunki telefoniczne, dzi臋ki czemu o wiele wi臋cej ludzi do padnie. Tak wi臋c, wynik mo偶e by膰 generowany dla kogo艣 z historii kredytowej tak kr贸tkim jak 30 dni zamiast 6 miesi臋cy wymaganych przez wynik Fico. Dodatkowo VantageScore 艂膮czy bie偶膮ce informacje z zachowaniem kredyt贸w konsumenckich zar贸wno w latach 2009-2011 i od 2010-2012, aby lepiej oceni膰, w jaki spos贸b konsument zrobi艂 w r贸偶nych warunkach ekonomicznych.

VantageScore oferuje r贸wnie偶 stron臋 internetow膮 - http://reasoncode.org/ - w kt贸rym konsument mo偶e wej艣膰 znalezione zar贸wno w raporcie lub ujawnienia powiadomienia VantageScore 2 cyfry otrzymane po ubiegania si臋 o kredyt, kt贸ry wyja艣nia, dlaczego wynik nie by艂 wy偶szy. Po na艂o偶eniu na kredyt, konsument otrzyma 4 lub 5 powod贸w, dlaczego ich ocena kredytowa nie by艂a wi臋ksza, z powod贸w wymienionych w kolejno艣ci, wi臋c 1 st wymienione item b臋d膮 mia艂y najwi臋kszy wp艂yw na wynik i 2 Nd wymieniony element b臋dzie mie膰 wp艂ywu 2 nd najbardziej znacz膮ce na wynik, i tak dalej. Poniewa偶 kredytodawcy maj膮 obowi膮zek ujawnia膰 powody odmowy kredytu lub daje mniej korzystne warunki, VantageScore oferuje t臋 stron臋 internetow膮 jako 艣rodek lepsze informowanie konsument贸w o tym, dlaczego ich wynik nie by艂 wy偶szy. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e konsument mo偶e otrzyma膰 te kody, nawet je艣li kredyt zosta艂 zatwierdzony na korzystnych warunkach, poniewa偶 zawsze znajdzie si臋 pow贸d, dla kt贸rego wynik jest nie 850. Tylko ludzie, kt贸rzy rzeczywi艣cie maj膮 wynik 850, kt贸ry by艂by bardzo niezwyk艂e, nie otrzyma艂by przyczyny.

Chocia偶 VantageScore jest u偶ywany przez kilku kredytodawc贸w, wi臋kszo艣膰 kredytodawc贸w nadal korzysta膰 z niekt贸rych wersji wynik Fico. Wielu kredytodawc贸w standaryzowany na wynik Fico, i mo偶e dobrze, 偶e nadal korzysta膰, zw艂aszcza, 偶e 鈥嬧媤ynik FICO zosta艂a wok贸艂 na chwil臋, i ma na swoim koncie przewidywania przysz艂ej zdolno艣ci kredytowej wnioskodawcy kredytu lub po偶yczki. Innym powodem, dla kt贸rego wynik FICO mo偶e by膰 trudno wyprze膰 jest to, 偶e wiele bank贸w i firm hipotecznych sprzeda偶y kredyt贸w hipotecznych na rynku wt贸rnym kredyt贸w hipotecznych, kt贸ry generalnie wymaga pul kredyt贸w hipotecznych, co z kolei wymaga, oceniaj膮c ryzyko wyst膮pienia tych hipotek. Korzystanie z nowego systemu punktacji, kt贸ry nie zosta艂 dok艂adnie przetestowany, jak dobrze to faktycznie mierzy ryzyko pojawienia si臋 niepewno艣ci na rynkach wt贸rnych hipotecznych. Tak wi臋c, te firmy, kt贸re chc膮 sprzedawa膰 swoje kredyty hipoteczne na rynku wt贸rnym, co wi臋kszo艣膰 z nich mo偶e okaza膰 si臋 niech臋tne do korzystania co艣 innego ni偶 wynik FICO oceni膰 ryzyko. Od ko艅ca 2015 roku, Fannie Mae i Freddie Mac, kt贸rzy kupuj膮 wi臋kszo艣膰 kredyt贸w hipotecznych na rynku wt贸rnym, nadal wymagaj膮 kredytodawc贸w do korzystania ze starszej klasyczny wynik Fico.


Co oznacza m贸j wynik kredytowej oznacza膰 # X3F;

Jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowa

Twoja ocena kredytowa jest numer na podstawie informacji zawartych w raporcie kredytowym, kt贸ry pomaga okre艣li膰, czy kredytodawcy jeste艣 prawdopodobne, aby sp艂aci膰 swoje kredyty, karty kredytowe, lub innych nale偶no艣ci. Wi臋kszo艣膰 kredytodawc贸w wykorzysta膰 model punktacji Fico, kt贸ry waha si臋 od 300 do 850. Oto przegl膮d tego, co ocen臋 kredytow膮 s膮 i jak interpretowa膰 w艂asn膮 ocen臋 Fico.

Kontynuowa膰 czytanie poni偶ej

Jaki jest wynik kredytowej?

W skr贸cie, ocena kredytowa ma by膰 liczbowe przedstawienie informacji zawartych w raporcie kredytowym. Przyczynia si臋 to do usprawnienia procesu ubiegania si臋 o kredyt - zamiast czytania ca艂ego raportu kredytowego przed podj臋ciem decyzji kredytowej, kredytodawca mo偶e po prostu wykorzysta膰 sw贸j wynik, aby oceni膰 ryzyko domy艣lnie.

Masz du偶o punkt贸w kredytowych - oto najwa偶niejszy rodzaj

Istnieje kilka r贸偶nych rodzaj贸w punkt贸w kredytowych. Najcz臋艣ciej jest to wynik Fico nast臋pnie Vantage wynik, ale s膮 te偶 inne mniej znane modele oceny, jak r贸wnie偶. Dop贸ki ocena kredytowa jest na podstawie informacji zawartych w raporcie kredytowym, mo偶e da膰 dobry pomys艂 poziomu ryzyka kredytowego. Jednak偶e, je艣li chcesz najbardziej u偶yteczne wynik mo偶liwe, tam po prostu nie zast膮pi wynik Fico, kt贸ry jest u偶ywany w ponad 90% decyzji kredytowych.

Wa偶ne jest r贸wnie偶, aby podkre艣li膰, 偶e w ramach modelu punktacji FICO, istnieje kilka r贸偶nych wyniki oparte na karcie kredytowej. Na pocz膮tek, masz wynik Fico z ka偶dego z trzech g艂贸wnych biur kredytowych - Equifax, Experian i TransUnion. Ka偶dy z nich mo偶e by膰 nieco inny, a kredytodawcy mo偶e wybra膰 dowolny z nich (lub wszystkie trzy), dzi臋ki czemu mo偶e by膰 inteligentny, aby je wszystkie sprawdzi膰. Raporty wynik trzy-w-jednym Fico mo偶na kupi膰 za oko艂o 20 $, jak to pisze.

Kontynuowa膰 czytanie poni偶ej

Ponadto, wa偶ne jest, aby mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e by艂o kilka zaktualizowane wersje modelu FICO na przestrzeni lat. Najnowsze wydanie jest FICO 9, ale nie wszyscy wierzyciele zosta艂y jeszcze zaktualizowane. Dodatkowo, istnieje Fico wyniki zaprojektowane specjalnie do stosowania w auto i kredyt贸w na kartach kredytowych. W sumie, masz wi臋cej ni偶 dwa tuziny mo偶liwe wyniki Fico. Podobnie jak w raporcie trzy-w-jednym, mo偶na kupi膰 dost臋p do wszystkich swoich partytur Fico na stronach internetowych, takich jak myFICO.com.

Jak obliczany jest Tw贸j wynik Fico?

Istnieje wiele r贸偶nych potencjalnych kawa艂ki danych, kt贸re mog膮 wchodzi膰 sw贸j wynik Fico, a specyficzna formu艂a u偶yta do obliczenia Tw贸j wynik jest 艣ci艣le strze偶on膮 tajemnic膮. Jednak wiemy, szerokie kategorie informacji, kt贸re s膮 uwa偶ane za, a ile waga ka偶dy niesie.

1. Historia p艂atno艣ci (35% punktacji FICO)

Nic dziwnego, 偶e najwi臋kszym czynnikiem w punktacji FICO, czy p艂acisz rachunki na czas, czy nie. Ta kategoria bierze pod uwag臋 histori臋 p艂atno艣ci z kart kredytowych, po偶yczek, kredyt贸w hipotecznych i innych rodzaj贸w rachunk贸w kredytowych. Je艣li masz op贸藕nienia w p艂atno艣ciach, wp艂yw na wynik zale偶y od czynnik贸w, takich jak p贸藕no byli, jak ostatnio si臋 pojawi艂y, i czy by艂 to jednorazowy zw艂ok臋 lub powtarzaj膮cy si臋 wz贸r. Niepo偶膮dane elementy, takie jak upad艂o艣ci i foreclosures s膮 r贸wnie偶 zawarte w tej kategorii, dlatego mog膮 one by膰 tak druzgoc膮ce do swojego wyniku.

2. Ilo艣ci d艂u偶nych (30%)

Wi臋cej ni偶 dolara kwoty swoich d艂ug贸w, kategoria ta skupia si臋 na ilo艣ci dost臋pnego kredytu, kt贸rego u偶ywasz, znany r贸wnie偶 jako wykorzystania kredytu. Na przyk艂ad, je艣li jeste艣 winien $ +1.000 na karcie kredytowej z 5000 $ limit (20% dost臋pnego kredytu), to w rzeczywisto艣ci mo偶e by膰 lepsze dla swojego wyniku ni偶 wskutek $ 250 po karty z 500 dolar贸w limitu (50% wykorzystania). Ta kategoria uwa偶a wierzytelno艣ci nale偶nych od indywidualnych kont, na 艂膮czn膮 kwot臋 jeste艣 winien na wszystkich swoich kont, ile kont maj膮 r贸wnowag臋 i ile jeste艣 winien na swoich kredyt贸w ratalnych w por贸wnaniu do pierwotnych sald.

3. D艂ugo艣膰 historii kredytowej (15%)

Generalnie, im d艂u偶ej dana osoba wykaza艂a odpowiedzialnego wykorzystania kredytu, tym mniej prawdopodobne s膮 one domy艣lnie na przysz艂e zobowi膮zania. Tak, ta kategoria podkre艣la czynniki zwi膮zane z czasem, takie jak wiek najstarszej uwag臋, 艣redni wiek wszystkich kont, a w wieku od indywidualnych rachunk贸w kredytowych.

Badania wykaza艂y, 偶e otwarcie kilku nowych rachunk贸w kredytowych w kr贸tkim okresie czasu koreluje z wi臋kszym ryzykiem kredytowym, wi臋c maj膮c wiele nowo otwartych rachunk贸w kredytowych mo偶e zrani膰 sw贸j wynik. Ostatnie wnioski o kredyt (z ostatnich 12 miesi臋cy) s膮 uwzgl臋dnione w tej kategorii, jak r贸wnie偶.

Logika tej kategorii jest to, 偶e kredytodawcy chc膮 zobaczy膰, 偶e mo偶na by膰 odpowiedzialny z kilku r贸偶nych rodzaj贸w kredyt贸w - kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, karty kredytowe, itp - a nie tylko jeden lub dwa. Wed艂ug Fico, kategoria ta jest wa偶niejsza, je艣li informacje, kt贸re normalnie czynnik w pozosta艂ych czterech kategoriach jest ograniczona.

Nie ma zdefiniowane odci臋cia pomi臋dzy good9quot; i tak so9quot; kredytowej, a mo偶e rzeczywi艣cie r贸偶ni膮 si臋 znacznie w zale偶no艣ci od tego, co starasz si臋 kupi膰 i kt贸ry starasz si臋 po偶yczy膰 pieni膮dze. Na przyk艂ad, trzeba dobrze wynik w 700S aby uzna膰 wystarczaj膮co dobre dla wielu najwy偶szej klasy kart kredytowych, ale wynik w po艂owie 600s jest og贸lnie uznawany za dobry wynik dla cel贸w mieszkaniowych.

Mimo, 偶e Fico daje pewne og贸lne wytyczne. Przeci臋tny Amerykanin ma wynik FICO 700, a wyniki mo偶na og贸lnie podzieli膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:


Czym jest ocena kredytowa: Klasyczna Fico 3,0 vs VantageScore

Aby pom贸c Ci dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o swojej osobistej oceny zdolno艣ci kredytowej, my # 39; ve uszkodzony go dla Ciebie. M贸wi膮c najpro艣ciej, kredyt go艣ci jest trzycyfrowy wyraz swojej zdolno艣ci kredytowej. Jednak jest to o wiele bardziej ni偶 to: ocena kredytowa jest wa偶n膮 cz臋艣ci膮 swojej stabilno艣ci finansowej. Twoja ocena kredytowa jest jednym z najwa偶niejszych czynnik贸w decyduj膮cych wykorzystywanych przez instytucje finansowe i kredytodawc贸w przy podejmowaniu decyzji, stop臋 procentow膮, gdy pojawi si臋 w domu; samoch贸d, po偶yczki lub karty kredytowej.

Jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowa

Kim s膮 Credit Score graczy?

Z biegiem lat, wynik FICO by艂 u偶ywany najcz臋艣ciej w okre艣laniu zdolno艣ci kredytowej. VantageScore to nowy gracz i pod膮偶a nieco inn膮 formu艂臋, aby osi膮gn膮膰 ten sam cel, a mianowicie okre艣lenia poziomu ryzyka.

wyniki kredytowe s膮 powszechnie okre艣lane jako wynik Fico. Opracowany w 1989 roku przez Fair Isaac Corporation, wynik FICO jest wz贸r matematyczny, kt贸ry bierze pod uwag臋 kilka czynnik贸w, w osobie # 39; s historii kredytowej w celu okre艣lenia poziomu ryzyka. Jest # 39; s obecnie najcz臋艣ciej stosowanym modelem przez banki i innych kredytodawc贸w, a przybli偶ony udzia艂 w rynku 90 proc.

Historia p艂atno艣ci - 35 procent. P艂ac膮 na czas, p艂ac膮 z op贸藕nieniem lub nie p艂ac膮 w og贸le s膮 wszystkie czynniki.

salda rachunku - 30 procent.

Wiek ka偶dego konta - 15 procent.

Rodzaje rachunk贸w - 10 procent. R贸偶ne typy s膮 odnawialne, raty, kredyt贸w hipotecznych i alternatywnych us艂ug finansowych, takich jak wyp艂aty po偶yczki.

Ostatnie zapytania - 10 procent. Powtarzaj膮ce si臋 pytania dotycz膮ce nowych linii kredytowych w kr贸tkim okresie mo偶e mie膰 wp艂yw na wynik, cho膰 zakupy wska藕nik dla kredyt贸w hipotecznych, po偶yczek studenckich i kredyt贸w samochodowych s膮 ekranowane.

Cho膰 wynik zosta艂 opracowany przez Fair Isaac Corporation, nie obliczy膰. 呕e # 39; s wykonane przez ka偶de z biur kredytowych, Equifax i TransUnion, Experian, w oparciu o informacje zawarte w raporcie kredytowym. Poniewa偶 ka偶de biuro zbiera r贸偶ne informacje, wyniki b臋d膮 si臋 r贸偶ni膰 mi臋dzy kredytowe trzech. Na przyk艂ad, karta detaliczny po prostu otwarte mog膮 by膰 zg艂aszane do TransUnion i uwzgl臋dni膰 ich wynik, ale nie dwa pozosta艂e.

Najbardziej kompletny obraz swojej zdolno艣ci kredytowej jest zatem osi膮gni臋ty poprzez uzyskanie wynik z 3 g艂贸wnych biur kredytowych: Equifax, Experian i TransUnion.

Jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowa

Utworzony w 2006 roku VantageScore zosta艂 zaprojektowany jako wsp贸lny wysi艂ek przez biura 3 kredytowej. Podzia艂 tego, co dzieje si臋 w VantageScore jest nieco inny ni偶 wynik FICO. Czynniki i ich waga s膮:

Historia p艂atno艣ci - bardzo wp艂ywowy.

salda konta - bardzo wp艂ywowy.

Wiek ka偶dego konta - bardzo wp艂ywowy.

Og贸艂em zad艂u偶enie - umiarkowanie wp艂ywowy.

Ostatnie zapytania i nowy kredyt - mniej wp艂ywowy.

Ca艂kowity dost臋pny kredyt - mniej wp艂ywowy.

VantageScore 3.0, najnowsza wersja wzoru, ma do zaoferowania wi臋cej dok艂adny obraz jednostka # 39; s histori臋 kredytow膮, a tym samym lepsze przewidywanie ich zdolno艣ci kredytowej. VantageScore 3.0 oferuje r贸wnie偶 ten sam 300 do 850 zasi臋g zdoby膰 jak Fico. Jednak mniej ni偶 10 procent kredytodawc贸w zale偶膮 VantageScore celu ustalenia zdolno艣ci kredytowej.

Jako us艂uga konkurencyjnej, istnieje kilka r贸偶nic mi臋dzy VantageScore 3.0 i Fico.

D艂ugo艣膰 Historia potrzebne na wynik

FICO wymaga co najmniej sze艣ciomiesi臋czny histori臋 kredytow膮 i raportowanie z co najmniej jednym koncie w tym okresie czasu, aby obliczy膰 wynik. VantageScore 3.0 wymaga tylko jeden miesi膮c i raportowanie z co najmniej jednym koncie w ci膮gu ostatnich dw贸ch lat, co jest pomocne dla konsument贸w tylko ruszania, a tak偶e tych, kt贸rzy # 39; ve nieaktywny przez d艂u偶szy okres czasu.

VantageScore 3.0 nie kara膰 konsument贸w do p艂atnych lub w inny spos贸b rozlicza膰 zbi贸rki, kt贸re pojawiaj膮 si臋 na raporcie kredytowym. Poniewa偶 pozostaj膮 one w raporcie przez siedem lat, rachunki zbi贸rki s膮 brane pod uwag臋 wynik Fico, chocia偶 wp艂yw mo偶e by膰 zmniejszona o sp艂at臋 d艂ugu.

W przypadku kont kolekcja z salda poni偶ej 100 $, Tw贸j wynik FICO ca艂kowicie ignoruje go podczas VantageScore 3,0 znacznie redukuje efekt sald poni偶ej $ 250 po sw贸j wynik, ale nadal jest to czynnik.

Typ i d艂ugo艣膰 Rachunku

Kolejna du偶a r贸偶nica pomi臋dzy Fico i VantageScore 3.0 jest droga rodzaje innym kontem wp艂ywu na wynik. VantageScore 3.0 jest reklamowanych jako bardziej dok艂adnego systemu punktowego, a zatem r贸偶ne rodzaje kont podano inn膮 mas臋. Pierwszy hipotecznych, na przyk艂ad, ma inny wp艂yw ni偶 domu kapita艂owych po偶yczki. P贸藕no p艂atno艣ci na kredyt hipoteczny ma te偶 wi臋kszy wp艂yw ni偶 zw艂ok臋 na koncie sklepu detalicznego. Dla por贸wnania, wynik FICO ma zr贸偶nicowania.

VantageScore 3.0 jest dost臋pny za darmo przez kilka darmowych portali raportu kredytowego, podczas gdy konsument musi ui艣ci膰 op艂at臋 w celu uzyskania ich wynik Fico.

Uwaga: Dok艂adamy wszelkich stara艅, aby zaoferowa膰 cenne i wiarygodne informacje na temat wszystkich produkt贸w i us艂ug dokonujemy przegl膮du. W celu zapewnienia Pa艅stwu tej bezp艂atnej us艂ugi, u偶ywamy linki na naszej witrynie, kt贸ra zapewni nam prowizji za skierowanie Ci臋 do sprzedaj膮cego # 39; s witryny. Gwarantujemy, 偶e nie ma to wp艂ywu na materia艂 prezentujemy, ale mo偶e mie膰 wp艂yw na pozycjonowanie na naszej stronie, a jedynie wspiera nasze wysi艂ki, aby zaoferowa膰 najlepsze i najbardziej istotnych informacji mo偶liwe.


jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowa

Rynki wykonywane stosunkowo dobrze w tym tygodniu, pomimo Kategoria 4 tropikalna burza Harvey kontynuuje.

Trendy: Hurricane Harvey Powoduje Texas rafinerie do Shut Down

Dividend.com analizuje wzorce wyszukiwania naszych go艣ci w ka偶dym tygodniu. Dziel膮c te trendy z.

Jednym z najlepszych wynalazk贸w, aby pom贸c Amerykanom oszcz臋dzania na emerytur臋 by艂 (k) Plan 401.

Wszystkie notowania gie艂dowe na tej stronie powinny by膰 traktowane jako posiadaj膮ce op贸藕nienie 24-godzinny.

Pewne informacje finansowe zawarte w Dividend.com jest w艂asno艣ci膮 Mergent, Inc. (Mergent) Copyright 2014. Powielanie tych informacji w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia b艂臋du ludzkiego lub mechanicznego przez 藕r贸de艂 Mergent, w Mergent lub innych, Mergent nie gwarantuje dok艂adno艣ci, adekwatno艣ci, kompletno艣ci, terminowo艣ci lub dost臋pno艣ci lub na wynikach uzyskanych z wykorzystania tych informacji.

Uzyska膰 bezp艂atne porady dywidendy Aktualizacje Wi臋cej

Czeka膰! Czy Tw贸j portfel zabezpieczony przez co rynki przyniesie ten upadek?

Jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowa

Niskiego ryzyka „na ka偶d膮 pogod臋” Portfolio

Tworz膮c odpowiednio zdywersyfikowany portfel mo偶e by膰 zadaniem trudnym, zw艂aszcza kiedy.

Jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowa

Niskie ETF zmienno艣ci inwestowa膰 w papiery warto艣ciowe o niskim cech zmienno艣ci. Fundusze te maj膮 zazwyczaj stosunkowo stabilnych cen akcji, a wy偶sze ni偶 艣rednie plony.

Jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowa

10 ETF dla zmniejszenia ryzyka w swoim portfolio

Inwestorzy, kt贸rzy podejrzewaj膮, 偶e na gie艂dzie mo偶e wynosi膰 oko艂o spada膰 mo偶e podj膮膰 dzia艂ania, aby zmniejszy膰.


FICO i Vantage wynik # 8211; R贸偶nica pomi臋dzy

Jak pan mo偶e, ale nie wiem, ocena kredytowa jest niezb臋dna. Jest to jeden z najwa偶niejszych czynnik贸w finansowych w swoim 偶yciu. Czy wiesz, 偶e dwa podstawowe modele punktacji kredytowej zmierzy膰 ten wynik? FICO i Vantage wynik to dwa modele najbardziej rozpoznawalnych dooko艂a. Fair Isaac Corporation wprowadzi艂a wynik Fico w latach 1950. Trzy g艂贸wne biura kredytowe wprowadzi艂 Vantage wynik w roku 2006. Obaj pracy, aby przynie艣膰 wam ocen臋 kredytow膮, ale maj膮 fundamentalne r贸偶nice, jak r贸wnie偶. Wreszcie, ten artyku艂 b臋dzie przej艣膰 nad r贸偶nicami pomi臋dzy Fico i Vantage wynik.

Jaka jest r贸偶nica w punktacji Fico i ocena kredytowa

Oba modele punktacji wykorzystuj膮 obecnie zakres od 300 do 850, aby okre艣li膰 ocen臋 kredytow膮. Jednak wcze艣niejsze wersje Vantage wynik waha艂 si臋 od 501 do 990. Je艣li masz wy偶szy wynik, to s膮 uwa偶ane za ni偶sze ryzyko kredytobiorcy. Mo偶na poprawi膰 swoje wyniki w obu modelach, utrzymuj膮c si臋 na p艂atno艣ci i sp艂at臋 wszelkich sald. Jednak偶e, ka偶dy wynik ma inne czynniki. To znaczy, co mo偶e poprawi膰 jeden wynik wygra艂 # 8217; t poprawi膰 drugiej przez tyle.

Tw贸j punktacji FICO modelu zosta艂a wykorzystana od ko艅ca 1950 roku do modelowania ocen臋 kredytow膮. System punktacji FICO jest jednym z najbardziej powszechnie stosowane na ca艂ym 艣wiecie. Tysi膮ce kredytodawc贸w u偶ywa膰 tej ocen臋 w celu okre艣lenia, czy dana osoba dostaje po偶yczk臋 prosili. Dok艂adny wz贸r, kt贸ry jest stosowany w celu okre艣lenia tego wyniku ISN # 8217, t znane publicznie. Jednak to trwa pi臋膰 czynniki wymienione poni偶ej pod uwag臋.

 • Historia kredytowa. Tw贸j wynik FICO patrzy na ile lat historii kredytowej jest. Oni # 8217; re patrz膮c na d艂ugich liniach siedzib臋 kredytowej oraz dobrej historii p艂atno艣ci.
 • Zapytania kredytowych. Je艣li masz du偶o twardych zapyta艅 w kr贸tkim czasie, b臋dzie to ni偶szy wynik. Do po偶yczkodawcy, wygl膮dasz zdesperowany o kredyt. Je艣li przestrze艅 je, wygra艂 # 8217; t wp艂yn膮膰 na wynik tyle.
 • Poziom d艂ugu. Tw贸j wynik FICO chce mie膰 ni偶szy poziom zad艂u偶enia. Je艣li poziom zad艂u偶enia jest wy偶sza, Tw贸j wynik kredytowych odb臋dzie si臋 hitem.
 • Historia p艂atno艣ci. Je艣li masz historii nieodebranych p艂atno艣ci, to # 8217; ll pokaza膰 w raporcie kredytowym. Ten czynnik jest najwa偶niejszy przy okre艣laniu sw贸j wynik kredytowej. Chcesz dobr膮 histori臋 p艂atno艣ci, wi臋c wynik b臋dzie wy偶szy.
 • Rodzaje kont. Ostateczn膮 rzecz膮 Tw贸j wynik FICO uwzgl臋dnia to wasze typy kont kredytowych. Lubi膮 zobaczy膰 dobre po艂膮czenie kredyt贸w samochodowych, kart kredytowych i kredyt贸w hipotecznych. Reprezentuj膮 one raty i odnawialne rachunk贸w kredytowych.

Vantage wynik zosta艂 zwolniony do publicznej wiadomo艣ci w 2006 roku trzy g艂贸wne biura kredytowe wykonane kredytu Vantage systemu punktacji. Chcieli co艣, co by艂oby bardziej stabilne i dok艂adne we wszystkich trzech agencji. Ponadto Vantage wynik jest doskona艂y na daj膮c ocen臋 kredytow膮 dla os贸b z cienkimi plik贸w kredytowych. Je艣li nie lub niskie zu偶ycie kredytowe lub je艣li Tw贸j wynik jest okropny, wynik Vantage mog膮 ocenia膰 ciebie. Tak wi臋c model ten wykorzystuje sze艣膰 kategorii, aby okre艣li膰 osob臋 # 8217; s zdolno艣膰 kredytow膮.

 • Historia kredytowa D艂ugo艣膰 swoimi czynnik贸w historii kredytowej w ciebie Vantage wynik. Chc膮 zobaczy膰 d艂u偶sz膮 histori臋 kredytow膮 z tych kont.
 • Zapytania kredytowych. Model Vantage wynik lubi widzie膰 twarde pytania roz艂o偶one w czasie. Ten wygra艂 # 8217; t wliczane ciebie, je艣li s膮. Jednak偶e, je艣li masz wiele trudnych pyta艅 w kr贸tkim okresie, to liczy膰 na was.
 • Poziom d艂ugu. Jeste艣 idealnie powinien sp艂aci膰 sw贸j d艂ug. Im wy偶szy poziom zad艂u偶enia jest ni偶szy rating p贸jdzie.
 • Historia p艂atno艣ci. Historia p艂atno艣ci jest najwa偶niejszym czynnikiem wp艂ywaj膮cym na wynik Vantage. Chcesz dokona膰 p艂atno艣ci na czas ka偶dego miesi膮ca. Im silniejsze historia p艂ac膮 na czas masz, tym lepiej b臋dzie wygl膮da艂 na ka偶dym kredytodawc膮.
 • Rodzaje kont. Chcesz mieszank臋 kont w raporcie kredytowym. Najlepiej, chcesz zar贸wno raty i rachunki obrotowe. Powinny one mie膰 zar贸wno dobre historie p艂atno艣ci z nimi zwi膮zane.
 • Utylizacja i dost臋pnego kredytu. Tw贸j Vantage wynik wygl膮da na ile kredyt masz dost臋pne. Wygl膮daj膮 te偶 na ile ci # 8217; re przy u偶yciu tego dost臋pnego kredytu. Aby utrzyma膰 ten poziom, na 30 procent lub mniej.

W jaki spos贸b Fico wynik i Vantage modele ocena kredytowa Por贸wnaj?

Teraz, gdy wiesz, jakie czynniki i艣膰 do ka偶dego modelu, mo偶emy # 8217; ll spojrze膰 na to, jak mocno oni czynnik Obaj u偶ywaj膮 podobnych element贸w, ale spos贸b, w jaki wykorzystuje si臋 je zupe艂nie inaczej..